Faaliyet Alanları

Çalışma İzinleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapılacak çalışma izni başvurularında danışmanlık hizmetlerimizin yanısıra başvuru dosyasının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi aşamalarında destek sağlıyoruz.

Çalışma izni türleri;

• Süreli çalışma izinleri,
• Süresiz çalışma izinleri
• Bağımsız çalışma izinlerini