Faaliyet Alanları

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz temelde iki aşamaya dayanmaktadır. Bunlarda ilki müşterilerimizin hedeflerini ve bu hedefler için özgüledikleri imkânlarını doğru anlayarak yaptığımız saptama aşamasıdır. Bu aşamadaki en büyük aracımız empati yapmaktır.

İkinci aşamada ise, tespit sonuçlarımızı her daim güncellediğimiz bilgilerimiz ile birleştirerek inovatif, fonksiyonel ve seçenekli bir yol haritası belirleyerek sonuç odaklı önerilerde bulunuruz.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular;

  • Teknik müzakerelerin gerçekleştirilmesi;
  • Ticari partner bulunması;
  • Teknik fizibilite raporu hazırlanması;
  • Kurumsal danışmanlık;
  • Proje danışmanlığı;
  • Bankacılık mevzuatı;
  • Müteahhitlik ve yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması.