Faaliyet Alanları

Dış Ticaret

İran ile yapılacak dış ticaret işlemlerinde yerel prosedürün bilinmesi bir taraftan maliyet hesaplarında diğer bir taraftan iş planlarının hazırlanması açısından büyük bir öneme haizdir. Bu sebep ile İran ile dış ticaret yapacak kişilerde bu konuda bilgi sağlamaktayız.

  • İran dış ticaret prosedürleri,
  • İran’da faaliyet gösterecek dış ticaret firmaları için dış ticaret ruhsatnamesinin (Kart-e Bazergani) alınması,
  • İran’a gerçekleştirilecek ithalatlarda ön kayıt sistemi (Sabt-e Sefaresh),
  • Gümrük mevzuatı,
  • Dış ticarette vergi mevzuatı.