Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku

İran’da gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerde kurulacak kurumsal yapılanma dış ticaret, yatırım ve izinler, çalışma izinleri ve vergiler başta olmak üzere birçok konuyu etkilediğinden titizlikle inşa edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetleri dışında başlıca hizmetlerimiz,

  • Şirket tescili,
  • Şube tescili,
  • Şirket satın almaları ve birleşmelerinde hukuki denetim (technical due diligence – İtinalı teknik değerlendirme) gerçekleştirilmesi.