Faaliyet Alanları

Yatırım Mevzuatı

İran’a gerçekleştirilecek yatırımlar İran Yabancı Yatırım Himaye ve Teşvik Kanunu kapsamında olup, olmadıklarına göre iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın türüne göre süreçler farklılık göstermekte olup, konuların spesifik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  • Yabancı yatırım izin ve ruhsatının alınması
  • İlgili bakanlıklardan üretim izinlerinin alınması
  • İlgili bakanlıklardan faaliyet izinlerinin alınması
  • Kurumsal yapının tesisi